Kranjski petoprstnik (Potentilla carniolica)Čas cvetenja

marec april maj