Peščeni petoprstnik (Potentilla arenaria)Čas cvetenja

marec april maj