O strani

Stran(i) predstavljajo slovensko floro in so začele nastajati, ko sem hotel urediti številne slike cvetja, ki sem jih posnel na raznih izletih. Začetki določanja so bili bolj primerjanje že posnetih slik z slikami v ranznih botaničnih ‘slikanicah’. Z leti se je sicer moje botanično znanje nekoliko izboljšalo, a še vedno so gotovo kakšne rastline/primerki napačno določeni. Ker nisem profesionalen botanik, so lahko nakatere določitve vprašljive.

Eden od motivov za število slik iste vrste, je prikaz variabilnosti vrste. To se še posebno dobro vidi pri nekaterih orhidejah (cvetovi iste vrste imajo precej drugačne ornamente).

Z večanjem števila fotografiranih vrst so se k nastajanju pridružili tudi prijatelji, ki so prispevali kar nekaj slik in pripomb na nastajajoče strani. Za sodelovanje se jim iskreno zahvaljujem (urejeni po abecedi).

 • Benjamin Zwittnig
 • Boris Gaberšček
 • Dalibor Čotar
 • Irja Mrak
 • Iztok Mulej
 • Jure Slatner
 • Kristina Ugrinović
 • Polona Novak
 • Sonja Kostevc

Poimenovanje rastlin je povzeto po ‘Mali flori Slovenije’.

Trenutno je na strani z 3584 slikami predstavljeno 735 vrst iz 96 družin.

Vse pripombe, so dobrodošle. Posebej vesel bom pripomb glede napačnih določitev. Z veseljem bom objavil tudi vaše slike, če mi jih boste poslali. Objavljane bodo pod enakimi pogoji, kot vse ostale slike.

Naslov: benjaminzwittnig@gmail.com.

Za določanje sem uporabljal naslednje vire:

 • A. MARTINČIČ,T. WRABER,N. JOGAN,A. PODOBNIK,B. TURK,B. VREŠ,V. RAVNIK,B. FRAJMAN,S. STRGULC KRAJŠEK,B. TRČAK,T. BAČIČ,M.A. FISCHER,K. ELER,B. SURINA, 2008: Mala flora Slovenije, 4. izd. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana (ISBN 978-961-251-026-8)
 • K. LAUBER, G. WAGNER, 1998: Flora Helvetica, 2. Auflage, Die Deutsche Bibliothek, Bern, Stuttgart, Wien (ISBN 3-258-05735-4)
 • W. LIPPERT, 1987: Alpsko cvetje, Cankarjeva založba, Ljubljana (ISBN 86-361-0352-5)
 • L. PINTAR, T. WRABER, M. KMECL, 1990: Rože na Slovenskem, Državna založba Slovenije, Ljubljana (ISBN 86-341-0936-4)
 • D. AICHELE, M. GOLTE-BETCHTLE, 2004: Kaj neki tu cveti?, Založba narava, Kranj (ISBN 961-91407-1-0)
 • M. ČERVENKA s sod., 1988: Rastlinski svet Evrope, Mladinska knjiga, Ljubljana (ISBN 86-11-01594-0)
 • D. SEIDEL, W. EISENRICH, 1992: Slikovni rastlinski ključ, Državna založba Slovenije, Ljubljana (ISBN 86-341-0745-0)
 • P. DELFORGE, 1995: Orchids of Britain & Europe, HarperCollinsPublisher, London, Glasgow, Sydney, Auckland, Toronto, Johannesburg (ISBN 0-00-220024-4)
 • www.zaplana.net – Galerija slovenskih rož
 • kamniski-vrh.net – Rože (cvetlice) in gobe Kamniškega vrha
 • www.orhideje.si – Slovenske orhideje / Slovene Orchids