Srčastolistna mračica (Globularia cordifolia)Čas cvetenja

maj junij julij