Barvilna košeničica (Genista tinctoria)Čas cvetenja

maj junij julij august