Laški bodič (Xanthium italicum)


tujerodna invazivka 


Čas cvetenja

august september oktober