Južna mešinka (Utricularia australis)


prizadeta vrsta 


Čas cvetenja

junij julij august september