Kranjski jeglič (Primula carniolica)


zavarovana endemit 


Čas cvetenja

april maj junij