Zelenkasti vimenjak (Plantanthera clorantha)


zavarovana redka vrsta 


Čas cvetenja

maj junij julij