Brinolistni lisičjak (Lycopodium annotinum)

Od podobnega kijastega lisičjaka (L. clavatum) se loči po trosnih klasih in listih. Kijasti ima trosni klas na daljšem ‘peclju’, brinolistni pa ima ‘sedeč’ trosni klas.


zavarovana 


Čas cvetenja

julij august september