Splavka (Limodorum abortivum)

Splavke so se nekdaj uporabljale za odpavo plodu. Od tod tudi ime splavka oz. latinsko abortivum.


zavarovana ranljiva vrsta 


Čas cvetenja

maj junij