Močvirski meček (Gladiolus palustris)

Močvirski meček je podoben ilirskemu mečku. Razlika je v razvrstitvi in številu cetov. Pri ilirskem mečku so cvetovi razvrščeni dvoredno in jih je lahko do 20, pri močvirskem pa so cvetovi razvrščeni enostransko in jih je največ 6.


zavarovana ranljiva vrsta 


Čas cvetenja

maj