Zrasloprašnični rumeni svišč, bratinski košutnik (Gentiana lutea ssp. symphyandra)


zavarovana ranljiva vrsta 


Čas cvetenja

julij august