Gorska logarica (Fritillaria orientalis)

Gorska logarica je zelo podobna močvirski logarici. Od močvirske logarice se loči po: rastišču (gorska raste na suhih travnikih, močvirska pa na vlažnih travnikih) zgornji stebelni listi so v vretencu


zavarovana 


Čas cvetenja

april maj