Japonski dresnik (Fallopia japonica)

Japonski dresnik je zelo invaziven tujek v slovenski flori. Rastlina izhaja iz Japonske. Gre za ‘pobeglo’ okrasno rastlino.


invazivka tujerodna 


Čas cvetenja

julij august september