Solnograška smetlika (Euphrasia salisburgensis)

Vse smetlike so polzajedalske rastline. Zajedajo trave in ostričevke.Čas cvetenja

julij august september