Müllerjeva močvirnica (Epipactis muelleri)


zavarovana redka vrsta 


Čas cvetenja

junij julij