Predalpski vrbovec (Epilobium alpestre)

Za predalpski vrbovec so značilni trije listi v vretencu.Čas cvetenja

julij august