Oljna bu?ka (Echinocystis lobata)

Domovina rastline je S. Amerika, v Evropi in Sloveniji je naturalizirana.


tujerodna 


Čas cvetenja

junij julij august september