Močvirsko ciprje (Chamaenerion dodonaei)



Čas cvetenja

julij august september