Razprostrta zvončica (Campanula patula)Čas cvetenja

maj junij julij