Črna ogrščica (Brassica nigra)


tujerodna 


Čas cvetenja

junij julij august september